AİLE HUKUKU

 • 0 Yorumlar

Büromuz, anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davaları, evlilik sözleşmesi ve mal rejimi sözleşmeleri, anlaşmalı boşanma protokolü, nafaka ve tazminat talepleri, ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesi hakkında kanun çerçevesinde tedbir kararları, yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi, velayetin değiştirilmesi, babalık davası, mal rejimi davaları kapsamında boşanma hukuku; isim ve yaş değişikliği, vasi tayini,

Daha Fazla Oku

BİLİŞİM HUKUKU

 • 0 Yorumlar

Büromuz, hızla gelişen teknolojinin bir sonucu olarak bilişim, e-ticaret ve internet kullanımı kaynaklı uyuşmazlıklarda hizmet vermektedir. Bu kapsamda; bilişim suçları ile bilişim yoluyla işlenen suçların soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin takibi, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde e-ticaretin düzenlenmesi,  alan adları hakkında uyuşmazlıkların çözümü, internet yoluyla oluşan haksız rekabet davaları ile fikri ve sınai mülkiyet hukuku ihlallerinin çözümü, erişimin

Daha Fazla Oku

BORÇLAR HUKUKU

 • 0 Yorumlar

Borçlar hukuku bir özel hukuk dalıdır ve eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir disiplindir. Borçlar Kanunu özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık eder ve borçlar hukuku alanına giren borç ilişkilerini düzenleyen bir kanundur. Borç ilişkisi kavramı, özel hukuk açısından tanımlandığında, alacaklı ve borçlu adı verilen iki taraf arasında meydana gelen

Daha Fazla Oku

CEZA HUKUKU

 • 0 Yorumlar

Büromuz soruşturma dahil ceza davalarının her aşamasında deneyimli kadrosu ile müvekkile hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Önceliğimiz ceza davası sürecinin tutukluluk hali olmaksızın sürdürülmesi ve akabinde infaz aşamasına kadar cezai yaptırım sonucu doğuracak durumlarda her nevi hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesidir. Bu kapsamda emekli yargı mensubu danışmanlarımızın önderliğinde titizlikle çalışılmaktadır.

Daha Fazla Oku

DENİZ HUKUKU

 • 0 Yorumlar

Deniz ticaret hukuku, lojistik ve taşımacılık faaliyetleri, deniz sigortaları hukuku, deniz iş hukuku, gemi finansmanı hukuku, kara taşıma hukuku ve milletler arası ticaret hukuku konularıyla ilgili davalarının takibi, ilgili sözleşmelerinin hazırlanması, Deniz hukukundan doğan alacakların takibi konularında şirket ve şahıslara hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Daha Fazla Oku

ENERJİ HUKUKU

 • 0 Yorumlar

Büromuz, güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere, enerji santralleri ile petrol ve doğalgaz sektöründe üretim, dağıtım ve finansman konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda; lisanslı ve lisanssız olmak üzere enerji piyasası ile ilgili EPDK ve ilgili idari makamlalar nezdinde her nevi prosedürün takibi, lisans sözleşmeleri ile üretim, paylaşım ve dağıtım sözleşmelerinin tanzimi, gerektiğinde

Daha Fazla Oku

FİKRİ HAKLAR HUKUKU

 • 0 Yorumlar

Büromuz uzman kadrosuyla müvekkillerimize, telif hakları, marka, patent, tasarım, faydalı model hakkında uyuşmazlıkların çözümü, fikri ve sınai mülkiyet hukukundan kaynaklı iptal, hükümsüzlük, tazminat ve haksız rekabet davalarının takibi, başta TPE olmak üzere, ulusal ve uluslararası merciiler önünde müvekkillerin temsili ve tescil ile başvuru işlemlerinin yürütülmesi, lisans sözleşmeleri, devir sözleşmeleri, know-how sözleşmeleri, sponsor ve reklam sözleşmeleri,

Daha Fazla Oku

GAYRİMENKUL HUKUKU

 • 0 Yorumlar

Büromuz, gayrimenkul sektöründe özellikle son yıllarda işlerlik kazanan kentsel dönüşüm ve 2B arazilerinin satışına ilişkin olarak; gayrimenkul projelerinde tarafların haklarının korunması, taraflar arasında alım satım sözleşmeleri ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin tanzimi ile gayrimenkul projelerinin finansmanında danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca, gayrimenkullere ilişkin olarak kira sözleşmelerinin tanzimi, ayni hak tesisi işlemleri ve diğer tapu işlemlerinin takibi

Daha Fazla Oku

İCRA – İFLAS HUKUKU

 • 0 Yorumlar

İcra ve iflas işlemleri ile tahsilat takibi ve yönetimi konusunda gerek hukuki olarak ve gerekse iş takibi açısından deneyimli olan büromuz müvekkil şirketlerin borç yapılandırma işlemlerinin yürütülmesi, sözleşme, fatura, kambiyo senetleri, ipotek ve ilama dayalı ferdi ve toplu icra dosyalarının yürütülmesi, menfi tespit, itirazın iptali ve kaldırılması, istirdat, istihkak, ihalenin feshi vs. davaların takibi, İcra

Daha Fazla Oku

İŞ HUKUKU

 • 0 Yorumlar

Büromuz, müvekkillerimizin karşılaştıkları bireysel ve toplu iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği hukuku ve işyeri uygulamaları hakkında, güncel kanun değişiklikleri doğrultusunda danışmanlık hizmetinin verilmesi, iş sözleşmelerinin, gizlilik anlaşmaları ile rekabet yasağı sözleşmelerinin hazırlanması, yabancı işçi istihdamı halinde iş sözleşmelerinin Türk hukuk mevzuatı ile uyumlu hale gelecek şekilde tadil işlemleri, işyeri

Daha Fazla Oku
 • 1
 • 2
Bizi Arayın