ENERJİ HUKUKU

Büromuz, güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere, enerji santralleri ile petrol ve doğalgaz sektöründe üretim, dağıtım ve finansman konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda; lisanslı ve lisanssız olmak üzere enerji piyasası ile ilgili EPDK ve ilgili idari makamlalar nezdinde her nevi prosedürün takibi, lisans sözleşmeleri ile üretim, paylaşım ve dağıtım sözleşmelerinin tanzimi, gerektiğinde finansman modellerinin oluşturulması ve müzakerelerin yapılması hususlarında hizmet verilmektedir.

Share Social

Bizi Arayın