İCRA – İFLAS HUKUKU

İcra ve iflas işlemleri ile tahsilat takibi ve yönetimi konusunda gerek hukuki olarak ve gerekse iş takibi açısından deneyimli olan büromuz müvekkil şirketlerin borç yapılandırma işlemlerinin yürütülmesi, sözleşme, fatura, kambiyo senetleri, ipotek ve ilama dayalı ferdi ve toplu icra dosyalarının yürütülmesi, menfi tespit, itirazın iptali ve kaldırılması, istirdat, istihkak, ihalenin feshi vs. davaların takibi, İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen suçlara dayalı ceza davalarının takibi, konkordato ilanı, iflas ve iflasın ertelenmesi yönetimi, borca itiraz edilmesi, iflas masasına kayıt yapılması, iflas idaresi kararlarına karşı dava açılması, ipotek işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve ipoteğe dayalı icra takiplerinin açılması ve yürütülmesi işlerini kapsamaktadır. Bu işlemler geniş çözüm ortağı ağımız ile Türkiye’nin tamamında hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaktadır.

Share Social

Bizi Arayın