TİCARET HUKUKU

Ticaret dünyasına global bir bakış açısıyla bakarak ticaret hayatında meydana gelebilecek sorunları tespit ederek, müvekkillerimize ticari ilişkilerinde atacakları adımlar konusunda destek olmak ve fikir vermek üzere danışmanlık hizmetlerinin sunulması, karşılaştıkları ticari uyuşmazlıkların çözümü, yerli ve yabancı sermayeli şirket ve şube kuruluş işlemlerinin takibi, şirket esas sözleşme metinlerinin hazırlanması ve tadil işlemleri, ortaklar arası şirket idare sözleşmelerinin hazırlanması, olağan ve olağanüstü genel kurul işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sermaye artırımı ve sermaye azaltılması işlemleri, şirket birleşme ve devralmaları, ayrılma ve nevi değişiklikleri ile şirketlere ait due diligence raporlarının hazırlanması konularında hizmet vermekteyiz.

Share Social

Bizi Arayın